Print this page

Nadzorni odbor Brodotrogira

  1. dr.sc. Jelena Manojlović, dipl.psih., predsjednica Nadzornog odbora
  2. Slobodan Vernić, dipl.oec., zamjenik predsjednice Nadzornog odbora
  3. Klement Bašić, manager za odnose s javnošću, član Nadzornog odbora
  4. Vedrana Marijančević, dipl.oec., član Nadzornog odbora