Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Europska komisija odobrila je izmjene programa restrukturiranja i nacrt Ugovora o privatizaciji Brodotrogira, jednog od hrvatskih brodogradilišta u poteškoćama.

Ostvarujemo dobar napredak s hrvatskim brodogradilištima. Nakon uspješne privatizacije Brodosplita, pronašli smo zadovoljavajuće rješenje za restrukturiranje Brodotrogira. Privatizacija brodogradilišta sada može krenuti dalje u skladu s hrvatskim obvezama. To će omogućiti novim vlasnicima Brodotrogira kao i njegovim radnicima da grade novu budućnost“, rekao je potpredsjednik Europske Komisije zadužen za politiku tržišnog natjecanja Joaquín Almunia.

EK u svom priopćenju objašnjava da je riječ o izmjeni koja uključuje skromno povećanje državnih potpora tome brodogradilištu, čiji će mogući učinak na narušavanje tržišnog natjecanja biti odgovarajuće izbalansiran dodatnim kompenzacijskim mjerama koje je predložila Hrvatska. Naime, Brodotrogir više nema mogućnost dogovora proizvodnih kvota s drugim brodogradilištima. Komisija je također ustanovila da će kompenzacijske mjere osigurati strogo ograničenje proizvodnje i trajno uklanjanje dijela proizvodnih pogona te onemogućiti potencijalno narušavanje tržišnog natjecanja zbog državnih potpora, osobito jer je riječ o relativno skromnom povećanju toga iznosa.

Hrvatska se obvezala potpisati ugovor o privatizaciji dva tjedna od dana primitka Odluke Europske komisije što će omogućiti završetak postupka privatizacije do pristupanja Hrvatske Europskoj uniji.

Izvor: www.mingo.hr

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je na svojoj 85. sjednici odobrila državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja Brodotrogira d.d. kojeg je izradila tvrtka Jadranska ulaganja d.o.o.

Potpora u iznosu nešto višem od 2,8 milijardi kuna odobrena je za razdoblje od 1. ožujka 2006. do kraja 2016. i sastoji se od subvencija, državnih jamstava, otpisa te preuzimanja dugova od strane Vlade Republike Hrvatske. Programom su utvrđeni troškovi restrukturiranja u iznosu nešto većem od 4,6 milijarde kuna, od čega vlastiti doprinos brodogradilišta, odnosno investitora iznosi 1,8 milijarde kuna ili 40 posto.

U rješenju Agencije utvrđeni su uvjeti i rokovi koji moraju biti ispunjeni tijekom provedbe programa restrukturiranja. Tako kompenzacijske mjere u obliku smanjenja proizvodnih kapaciteta iznose najmanje 15 101 CGT-a, a ukupna godišnja proizvodnja može iznositi do 54.955 CGT-a. Mjera smanjenja proizvodnih kapaciteta mora se provesti u roku od godine dana od dana potpisivanja privatizacijskog ugovora. Također, najkasnije u tome roku, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Agenciji i Europskoj komisiji, sukladno obvezama preuzetim tijekom pregovora o članstvu u EU, treba dostaviti dokaz o izvršenju mjere smanjenja proizvodnih kapaciteta Brodotrogira, a sve do kraja procesa restrukturiranja spomenutim tijelima treba dostavljati polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi Programa restrukturiranja i to najkasnije do 15. siječnja i 15. srpnja za prethodnih šest mjeseci. Uz to, najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, za svaku godinu trajanja razdoblja restrukturiranja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva AZTN-u mora dostavljati i godišnja financijska izvješća Brodotrogira.

Dok traje provedba programa restrukturiranja Brodotrogir ne može dobivati druge potpore osim onih predviđenih u odobrenom programu restrukturiranja. Nova potpora za restrukturiranje ovom se poduzetniku ne može dodijeliti prije isteka roka od 10 godina od dana potpisivanja privatizacijskog ugovora.

Utorak, 05 Svibanj 2009 06:33

Održan seminar na zagrebačkom FSB-u

Seminar Lean Management održan je na Fakultetu strojarstva i brodogradnje u Zagrebu u okviru aktivnosti koje provodi Centar za transfer tehnologije – Zagreb, a uz podršku Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva te Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa.

Među predavačima bio je i mr.sc.Mario Rovan, dipl.ing., voditelj projekta u Službi razvitka i investicija u Brodotrogiru d.d. Više o samom seminaru na kojem se našlo više od 70 sudionika iz privatnog i društvenog sektora možete pročitati ovdje .

Izlaganje o temeljenju Programa restrukturiranja Brodotrogira na konceptu Lean kod sudionika seminara je bilo izuzetno dobro primljeno i to iz dva razloga. Prvi je što predstavlja rijedak primjerak primjene koncepta Lean u Hrvatskoj, a drugi što svojim sadržajem i načinom vrednovanja projektiranih rješenja bitno nadilazi uobičajeni postupak primjene Lean-a.
Izlaganje o opsegu sadašnjeg i budućeg opsega primjene Lean principa u Brodotrogiru može se pogledati ovdje .

Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 18:31

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem Zakona o državnim potporama i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je zaključak o prekidu postupka odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d.

Sukladno obvezi  iz  rješenja AZTN od 21.rujna 2006., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MGRP) dostavilo je u veljači 2007.g. Program restrukturiranja poduzetnika Brodotrogir  d.d. AZTN-u zbog odobravanja državnih jamstava za postupak sanacije.

Na sjednici održanoj u veljači o.g., a u sklopu postupka ocjene  dostavljenih programa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (Vijeće), utvrdilo je da se Program restrukturiranja ne može odobriti jer ne sadrži dovoljno elemenata i argumenata za ocjenu.

Posebno je naglašeno kako je  nužno potrebno provesti stvarno i dubinsko restrukturiranje koje zahtjeva odlučnije mjere i poteze, u prijevodu bitno kvalitetniji plan restrukturiranja od predloženog.

Uz to je AZTN  zatražila od MGRP  očitovanje o tome smatraju li Ministarstvo i Vlada RH da je dostavljeni program održiv .

U sklopu spomenutog zahtjeva, Agencija je istaknula mogućnost privatizacije hrvatskih brodogradilišta.

2.lipnja o.g. Agencija je od Ministarstva zaprimila dopis u čijem je prilogu bio dostavljen i dopunjen Program restrukturiranja.

Paralelno s tim, Ministarstvo je Agenciji dostavilo i Odluku Vlade RH o namjeri privatizacije i načelima privatizacije društava od 21.svibnja 2008.g. između kojih je i Brodotrogir d.d.

Iz Odluke proizlazi da RH namjerava privatizirati i poduzetnika Brodotrogir d.d sukladno Zakonu o privatizaciji, a Ministarstvo i Hrvatski fond za privatizaciju zadužuju se da osiguraju provedbu njegovog restrukturiranja koje će prihvatiti Vlada RH na prijedlog Ministarstva te da izrade model, pripreme i provedu njegovu privatizaciju.

S obzirom da je tijekom postupka odobravanja potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d., Agencija zaprimila Odluku Vlade RH o namjeri i načelima privatizacije hrvatskih brodogradilišta, Vijeće je odlučilo prekinuti postupak odobravanja potpore za njegovo restrukturiranje koji se u Agenciji vodi temeljem zahtjeva Ministarstva zaprimljenih 27.02.2007. i 02.06.2008.g.

Stoga se postupak privatizacije tog poduzetnika pojavljuje kao prethodno pitanje u postupku koji Agencija vodi prema odredbama ZDP-a jer bez rješenja tog pitanja Agencija ne može okončati postupak u svezi poduzetnika Brodotrogir po propisima o državnim potporama.

Agencija će postupak odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d. prekinutog ovim zaključkom, nastaviti nakon što joj tijela nadležna za postupak privatizacije dostave obavijest, planove i isprave potrebne za donošenje odluke u glavnoj stvari ili ako ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut.

Početkom svibnja održana je u Trogiru hitna sjednica Gradskog vijeća na temu ''Stanje i perspektiva Brodotrogira d.d.'' Tom je prilikom Gradsko vijeće primilo na znanje i poduprlo Integralni plan razvitka i program restrukturiranja pruživši potporu Vladi Republike Hrvatske u restrukturiranju brodogradnje i očuvanju radnih mjesta, formiravši ujedno Povjerenstvo za praćenje stanja u Brodotrogiru.

Na prvoj je konstituirajućoj sjednici za predsjednika Povjerenstva  izabran Joško Jarebić, pročelnik upravnog odjela za gospodarstvo i turizam Grada Trogira, za dopredsjednike su imenovani Ivan Bilić ,oporbeni vijećnik SDP-a i Ivan Tironi, direktor Sektora brodogradilišta Brodotrogira, a za tajnika Povjerenstva  Mario Geić, predstavnik Brodotrogira.

Do sada su održane tri sjednice povjerenstva, s tim da je na sjednici GV-a Grada Trogira od 09.06.2008. donesen zaključak kojim Grad Trogir, radi zaštite interesa radnika odnosno građana Trogira, traži da aktivno sudjeluje u cjelokupnom procesu privatizacije trogirskog brodogradilišta.

Ponedjeljak, 30 Srpanj 2007 17:22

Južnokorejski gospodarstvenici u Brodotrogiru

Izaslanstvo gospodarstvenika iz Južne Koreje posjetilo je u ponedjeljak, 30. srpnja o.g. Brodotrogir d.d.


Temeljni je cilj  obilaska  južnokorejskog izaslanstva, koje je u petak 27.07. primio Stjepan Mesić, predsjednik Republike Hrvatske i u čijem su sastavu predstavnici više uglednih i moćnih tvrtki s područja brodogradnje,prijevoza i turizma, cjelovito upoznavanje s mogućnostima investiranja u hrvatsko gospodarstvo, posebice na području brodogradnje i turizma.
Upoznavši se sa planovima reinžinjeringa trogirskog brodogradilišta, južnokorejski su poslovni ljudi izrazili interes za nastavak započetih razgovora kao i spremnost za aktivnim financijskim uključivanjem u privatizaciju i restrukturiranje pojedinih hrvatskih brodogradilišta.

Četvrtak, 19 Srpanj 2012 00:00

Odluka Vlade o Brodotrogiru

Danas je na 41. sjednici Vlade Republike Hrvatske donesena Odluka o prihvaćanju ponude društva Kermas Energija d.o.o., Zagreb, za kupnju 1.177.014 dionica društva Brodotrogir d.d., Trogir, što čini 95,24% temeljnog kapitala Društva, pod posebnim uvjetima.
Ocjenjujući ponude Kermas Energije d.o.o., Zagreb i More Trogir d.o.o. zaključeno je da je ponuda Kermas Energija d.o.o. svojim sadržajem i ciljem u značajnijoj mjeri podudarna s konceptom održavanja brodograđevne djelatnosti kroz restrukturiranje poduzetnika u poteškoćama, dok ponuda More Trogir d.o.o. svoje polazište temelji na značajnoj prenamjeni same lokacije i snažnijeg komercijalnog karaktera djelatnosti i prostora.

Ponuda tvrtke Kermas Energija d.o.o. temelji se na dorađenom Programu restrukturiranja Brodotrogira d.d., a glavna značajka je održati i unaprijediti brodogradnju kao temeljnu djelatnost.

Stav Brodotrogira d.d. je od samog početka identičan, svaka ponuda i svaki investitor koji u temelju prihvaća naš program restrukturiranja je dobrodošao i mi ga prihvaćamo. Zato i pozdravljamo ovu Odluku Vlade jer to je baš ono što se želi napraviti na ovom prostoru brodogradilišta. Uz zadržavanje brodograđevne djelatnosti to podrazumijeva i investiranje u tehnologiju, reduciranje površine predviđene za gradnju brodova i niz drugih aktivnosti kao što je marina, servis, vezovi za superjahte, servisiranje istih, kompatibilne djelatnosti uz brodogradnju, diversifikacija dijela proizvodnje i dijela kapaciteta.

Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Displaying items by tag: restrukturiranje