Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja je na svojoj 85. sjednici odobrila državnu potporu za restrukturiranje sadržanu u Programu restrukturiranja Brodotrogira d.d. kojeg je izradila tvrtka Jadranska ulaganja d.o.o.

Potpora u iznosu nešto višem od 2,8 milijardi kuna odobrena je za razdoblje od 1. ožujka 2006. do kraja 2016. i sastoji se od subvencija, državnih jamstava, otpisa te preuzimanja dugova od strane Vlade Republike Hrvatske. Programom su utvrđeni troškovi restrukturiranja u iznosu nešto većem od 4,6 milijarde kuna, od čega vlastiti doprinos brodogradilišta, odnosno investitora iznosi 1,8 milijarde kuna ili 40 posto.

U rješenju Agencije utvrđeni su uvjeti i rokovi koji moraju biti ispunjeni tijekom provedbe programa restrukturiranja. Tako kompenzacijske mjere u obliku smanjenja proizvodnih kapaciteta iznose najmanje 15 101 CGT-a, a ukupna godišnja proizvodnja može iznositi do 54.955 CGT-a. Mjera smanjenja proizvodnih kapaciteta mora se provesti u roku od godine dana od dana potpisivanja privatizacijskog ugovora. Također, najkasnije u tome roku, Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva Agenciji i Europskoj komisiji, sukladno obvezama preuzetim tijekom pregovora o članstvu u EU, treba dostaviti dokaz o izvršenju mjere smanjenja proizvodnih kapaciteta Brodotrogira, a sve do kraja procesa restrukturiranja spomenutim tijelima treba dostavljati polugodišnja i godišnja izvješća o provedbi Programa restrukturiranja i to najkasnije do 15. siječnja i 15. srpnja za prethodnih šest mjeseci. Uz to, najkasnije do 30. travnja tekuće godine za prethodnu godinu, za svaku godinu trajanja razdoblja restrukturiranja Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva AZTN-u mora dostavljati i godišnja financijska izvješća Brodotrogira.

Dok traje provedba programa restrukturiranja Brodotrogir ne može dobivati druge potpore osim onih predviđenih u odobrenom programu restrukturiranja. Nova potpora za restrukturiranje ovom se poduzetniku ne može dodijeliti prije isteka roka od 10 godina od dana potpisivanja privatizacijskog ugovora.

Ponedjeljak, 11 Kolovoz 2008 18:31

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem Zakona o državnim potporama i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je zaključak o prekidu postupka odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d.

Sukladno obvezi  iz  rješenja AZTN od 21.rujna 2006., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MGRP) dostavilo je u veljači 2007.g. Program restrukturiranja poduzetnika Brodotrogir  d.d. AZTN-u zbog odobravanja državnih jamstava za postupak sanacije.

Na sjednici održanoj u veljači o.g., a u sklopu postupka ocjene  dostavljenih programa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (Vijeće), utvrdilo je da se Program restrukturiranja ne može odobriti jer ne sadrži dovoljno elemenata i argumenata za ocjenu.

Posebno je naglašeno kako je  nužno potrebno provesti stvarno i dubinsko restrukturiranje koje zahtjeva odlučnije mjere i poteze, u prijevodu bitno kvalitetniji plan restrukturiranja od predloženog.

Uz to je AZTN  zatražila od MGRP  očitovanje o tome smatraju li Ministarstvo i Vlada RH da je dostavljeni program održiv .

U sklopu spomenutog zahtjeva, Agencija je istaknula mogućnost privatizacije hrvatskih brodogradilišta.

2.lipnja o.g. Agencija je od Ministarstva zaprimila dopis u čijem je prilogu bio dostavljen i dopunjen Program restrukturiranja.

Paralelno s tim, Ministarstvo je Agenciji dostavilo i Odluku Vlade RH o namjeri privatizacije i načelima privatizacije društava od 21.svibnja 2008.g. između kojih je i Brodotrogir d.d.

Iz Odluke proizlazi da RH namjerava privatizirati i poduzetnika Brodotrogir d.d sukladno Zakonu o privatizaciji, a Ministarstvo i Hrvatski fond za privatizaciju zadužuju se da osiguraju provedbu njegovog restrukturiranja koje će prihvatiti Vlada RH na prijedlog Ministarstva te da izrade model, pripreme i provedu njegovu privatizaciju.

S obzirom da je tijekom postupka odobravanja potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d., Agencija zaprimila Odluku Vlade RH o namjeri i načelima privatizacije hrvatskih brodogradilišta, Vijeće je odlučilo prekinuti postupak odobravanja potpore za njegovo restrukturiranje koji se u Agenciji vodi temeljem zahtjeva Ministarstva zaprimljenih 27.02.2007. i 02.06.2008.g.

Stoga se postupak privatizacije tog poduzetnika pojavljuje kao prethodno pitanje u postupku koji Agencija vodi prema odredbama ZDP-a jer bez rješenja tog pitanja Agencija ne može okončati postupak u svezi poduzetnika Brodotrogir po propisima o državnim potporama.

Agencija će postupak odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d. prekinutog ovim zaključkom, nastaviti nakon što joj tijela nadležna za postupak privatizacije dostave obavijest, planove i isprave potrebne za donošenje odluke u glavnoj stvari ili ako ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut.

Četvrtak, 05 Srpanj 2007 17:01

Posjet i obilazak predstavnika EU

Predstavnici Europske komisije (EK) zajedno sa predstavnicima Vlade RH, konzultantima HVB-a, predstavnicima konzultanata EK i Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja te predstavnikom CES-a (udruženja brodogradilišta) obišli su 27. lipnja ove godine Brodotrogir d.d.

Nakon uvodne riječi Matea Tramontane, predsjednika Uprave, uslijedila je prezentacija programa restrukturiranja odnosno Integralnog plana razvitka (IPR) Brodotrogira i to u prostoru Tehničke knjižnice.

Sama se prezentacija sastojala od dva dijela - uvodnog upoznavanja sa poviješću škvera i rada na IPR-u i drugog, kompleksnijeg - prikaza tehnoloških, prostornih i organizacijskih promjena koje uvodi reinženjering proizvodnog procesa, ekonomske procjene potrebnih zahvata s planom poslovanja tijekom restrukturiranja i plana upravljanja promjenama.

U okviru uvodnog dijela prezentirana su temeljna polazišta održivog razvitka te argumentirani specifični značaj i važnost Brodotrogira za grad Trogir i širu okolicu. Potom je podastrijet prikaz trendova i stanja na svjetskom brodograđevnom tržištu te obrazložena tržišna i poslovna opravdanost Brodotrogirovog proizvodnog programa uz prikaz trenutnog financijskog poslovanja te proizlazeću analizu uzroka statusa "poduzetnik u poteškoćama".

Prezentaciju je priredio i održao tim u čijem su radu aktivno sudjelovali Ljiljana Gjeldum, Vedrana Vukman, Mario Rovan i Mario Geić te Brodotrogirov konzultant Tino Antonini iz tvrtke Micro Project d.o.o. Kako je pojasnila Simona Gatti, predstavnica DG ELARG-a (voditeljica delegacije), cilj je same posjete bio tehničke naravi radi upoznavanja predstavnika EK sa stanjem u brodogradilištu te razgovora s upravom brodogradilišta.

Naime, zadaća je predstavnika EK upoznati se što iscrpnije sa postojećim industrijskim kapacitetima hrvatske brodogradnje te ujedno procijeniti njenu moguću buduću poziciju u sklopu EU.

Njihovo će mišljenje biti ključno pri ocjenjivanju razine i stupnja ispunjavanja mjerila potrebitih za otvaranje pregovora na ovom području, pogotovo jer končanu odluku o ovoj problematici donose države članice EU u Vijeću EU.

Za očekivati je sustavno, detaljno i striktno ocjenjivanje ispunjavanja postavljenih mjerila od strane EK, koja mora biti uvjerena u kvalitetu i održivost poslovnih planova za svako brodogradilište u poteškoćama, kako bi se kompetentno i vjerodostojno zastupali odgovarajući prijedlozi mogućih modela rješenja ove problematike pred svim članicama EU.

Utorak, 15 Svibanj 2007 16:58

Drugi posjet konzultanata Europske komisije

Sue Hall i Peter Wood, brodograđevni konzultanti Europske komisije, posjetili su 30.04., 02. i 03.05. o.g.  po drugi put Brodotrogir d.d.

Kao što je poznato, njihova je temeljna zadaća da u ime Europske komisije proanaliziraju i procijene individualne programe restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta te pomognu Agenciji za zaštitu tržišnog natjecanja zaduženoj od strane Vlade RH za procjenu stanja i relevantnih prijedloga.

Tijekom tri dana konzultanti su prikupljali podatke o proizvodnom sustavu, kapacitetima, broju i strukturi zaposlenih, te ostvarenim fizičkim i financijskim rezultatima trogirskog škvera. Uz to analizirani su planovi restrukturiranja te projekcije budućeg poslovanja.

Do zaključenja svog konačnog izvješća, koje treba biti izrađeno do kraja srpnja, europski konzultanti predviđaju još jednu ili dvije posjete Brodotrogiru d.d. 

Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Displaying items by tag: AZTN