Print this page

Brodotrogirovi plovni objekti u akciji sondiranja morskog dna

Temeljem potpisanog ugovora s tvrtkom Zapadni vjetar d.o.o. iz Splita, Brodotrogirovi plovni objekti p/d FUMIJA i TEG 23 Čiovka asistirat će pri sondiranju morskog dna na poziciji gdje će se graditi Pelješki most.

Planirani odlazak plovnih objekata na predmetnu lokaciju je posljednji tjedan mjeseca travnja, a pripremne radnje već su u tijeku. U sklopu pripremnih radnji u Brodotrogir je u rastavljenom stanju  stigao marinski penetrometar koji se nalazi na TEG-u 23 Čiovka. Nakon što se sastavi i ponovo ukrca na teglenicu TEG 23, oteglit će se  na lokaciju gradilišta Pelješkog mosta. Marinski penetrometar je uređaj za sondiranje odnosno ispitivanje morskog dna.

Read 684 times

Galerija slika