Print this page

Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja

Temeljem Zakona o državnim potporama i Zakona o općem upravnom postupku, Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN) donijela je zaključak o prekidu postupka odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d.

Sukladno obvezi  iz  rješenja AZTN od 21.rujna 2006., Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva (MGRP) dostavilo je u veljači 2007.g. Program restrukturiranja poduzetnika Brodotrogir  d.d. AZTN-u zbog odobravanja državnih jamstava za postupak sanacije.

Na sjednici održanoj u veljači o.g., a u sklopu postupka ocjene  dostavljenih programa restrukturiranja hrvatskih brodogradilišta, Vijeće za zaštitu tržišnog natjecanja (Vijeće), utvrdilo je da se Program restrukturiranja ne može odobriti jer ne sadrži dovoljno elemenata i argumenata za ocjenu.

Posebno je naglašeno kako je  nužno potrebno provesti stvarno i dubinsko restrukturiranje koje zahtjeva odlučnije mjere i poteze, u prijevodu bitno kvalitetniji plan restrukturiranja od predloženog.

Uz to je AZTN  zatražila od MGRP  očitovanje o tome smatraju li Ministarstvo i Vlada RH da je dostavljeni program održiv .

U sklopu spomenutog zahtjeva, Agencija je istaknula mogućnost privatizacije hrvatskih brodogradilišta.

2.lipnja o.g. Agencija je od Ministarstva zaprimila dopis u čijem je prilogu bio dostavljen i dopunjen Program restrukturiranja.

Paralelno s tim, Ministarstvo je Agenciji dostavilo i Odluku Vlade RH o namjeri privatizacije i načelima privatizacije društava od 21.svibnja 2008.g. između kojih je i Brodotrogir d.d.

Iz Odluke proizlazi da RH namjerava privatizirati i poduzetnika Brodotrogir d.d sukladno Zakonu o privatizaciji, a Ministarstvo i Hrvatski fond za privatizaciju zadužuju se da osiguraju provedbu njegovog restrukturiranja koje će prihvatiti Vlada RH na prijedlog Ministarstva te da izrade model, pripreme i provedu njegovu privatizaciju.

S obzirom da je tijekom postupka odobravanja potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d., Agencija zaprimila Odluku Vlade RH o namjeri i načelima privatizacije hrvatskih brodogradilišta, Vijeće je odlučilo prekinuti postupak odobravanja potpore za njegovo restrukturiranje koji se u Agenciji vodi temeljem zahtjeva Ministarstva zaprimljenih 27.02.2007. i 02.06.2008.g.

Stoga se postupak privatizacije tog poduzetnika pojavljuje kao prethodno pitanje u postupku koji Agencija vodi prema odredbama ZDP-a jer bez rješenja tog pitanja Agencija ne može okončati postupak u svezi poduzetnika Brodotrogir po propisima o državnim potporama.

Agencija će postupak odobravanja državne potpore za restrukturiranje poduzetnika Brodotrogir d.d. prekinutog ovim zaključkom, nastaviti nakon što joj tijela nadležna za postupak privatizacije dostave obavijest, planove i isprave potrebne za donošenje odluke u glavnoj stvari ili ako ocijeni da su prestale okolnosti zbog kojih je postupak prekinut.

Read 1349 times

Povezane vijesti