Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Ponedjeljak, 11 Srpanj 2011 08:52

Redovna glavna skupština

U prostorijama Ureda Uprave Direktora Brodotrogira d.d. u utorak (sutra), 12.srpnja o.g. održat će se redovna glavna skupština Brodotrogira d.d.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010.g.
 3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2010.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2010.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010.g.
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2010.g.
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2010.g.
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.g.
Utorak, 20 Srpanj 2010 14:17

Redovna glavna skupština

U prostorijama Ureda Uprave Direktora Brodotrogira d.d. u petak, 23.srpnja o.g. održat će se redovna glavna skupština Brodotrogira d.d.

Dnevni red:

 1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2009.g.
 3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2009.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2009.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2009.g.
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2009.g.
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2009.g.
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2010.g.

Danas je održana redovna glavna skupština dioničkog društva Brodotrogir d.d. u sjedištu Društva sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2008.g.
 3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2008.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2008.g.
 4. IzvješćeNadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.g.
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2008.g.
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2008.g.
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009.g.
 8. Donošenje odluke o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Brodotrogir d.d.

Sva izvješća su prihvaćena te su date razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2008.g. Za revizora Društva Brodotrogira d.d. Trogir za 2009.g. izabrana je Nexia revizija d.o.o., Karanska 16, Zagreb i Kalibović i Partneri d.o.o., Mažuranićevo šetalište 69, Split. Donesena je odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Brodotrogir d.d. u iznosu od 2.000,00 kn netto.

Ponedjeljak, 13 Srpanj 2009 08:01

Redovna glavna skupština

U utorak, 14. srpnja o.g., održat će se redovna glavna skupština dioničkog društva Brodotrogir d.d. u sjedištu Društva (u prostorijama Službe nabave).

Utorak, 28 Kolovoz 2007 17:24

Održana redovna glavna skupština

Nadzorni odbor Brodotrogir d.d., na svojoj sjednici održanoj 20. lipnja o.g., prihvatio je prijedlog Uprave i donio odluku o sazivanju redovne glavne skupštine koja se održala 27. kolovoza 2007. u Brodotrogiru d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine (utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma).
 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2006.g.
 3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2006.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2006.g.
 4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2006.g.
 5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2006.g.
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2006.g.
 7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2007.g.

Sva su izvješća prihvaćena, date su razrješnice (Upravi Društva za 2006.g. te Nadzornom odboru Društva za 2006.g.).
Za revizora Društva izabrana je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb.

Srijeda, 13 Lipanj 2012 00:00

Održana Redovna glavna skupština

Danas se u sjedištu Društva u prostorijama Ureda Uprave - Direktora Brodotrogira d.d. održala Redovna glavna skupština sa slijedećim dnevnim redom:

 1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma.
 2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2011.god.
 3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2011.god. i Revizorskom izvješću Društva za 2011.god.
 4. Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2011.god.
 5. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2011.god.
 6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2011.god.
 7. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2011.god.
 8. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2012.god.

Sva izvješća su prihvaćena te su date razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2011.g. Prihvaćena je Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2011.g. Utvrđena dobit Brodotrogira d.d. za 2011.g. u iznosu od 139.362.455 kn raspoređuje se za pokriće prenesenih gubitaka iz prijašnjih razdoblja. Za revizora Društva Brodotrogira d.d. za 2012.g. imenovana je revizorska kuća Kalibović i Partneri d.o.o., Mažuranićevo šetalište 69, Split.

Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Displaying items by tag: Redovna glavna skupština