Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

17. sjednica Nadzornog odbora Brodotrogira d.d.

U srijedu, 29.lipnja o.g. u 11:00 sati, u prostorijama Ureda Uprave Brodotrogira d.d. održat će se 17. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim
DNEVNIM REDOM:

1. Verifikacija Zapisnika sa 13. sjednice Nadzornog odbora Društva od 12.06.2015.god.

2. Verifikacija Zapisnika sa (dopisne) sjednice Nadzornog odbora Društva od 10.07.2015.god. (izbor revizora)

3. Verifikacija Zapisnika sa 14. dopisne sjednice Nadzornog odbora Društva od 30.11. 2015. god.

4. Verifikacija Zapisnika sa 15. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 23.12. 2015. god.

5. Verifikacija Zapisnika sa 15. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 23.12. 2015. god. (dokapitalizacija HBT d.o.o.,SCT d.o.o. i TROGIR MARITIME d.o.o.)

6. Verifikacija Zapisnika sa 16. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 11.02. 2016. god.

7. Izvješće revizora Kalibović i partneri d.o.o. Split za 2015. god.

8. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2015. god.

9. a) Izvješće o stanju i poslovanju Brodotrogir d.d. za 2015. god.,

     b) Ostvarenje Plana poslovanja I-XII 2015. god.

10. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2015. god.

11. Informacija o stanju likvidnosti i financiranju Grupe Brodotrogir u 2015. god.

12. Prijedlog izbora revizora za 2016. god.

13. Informacija o postojećoj knjizi narudžbi i novim poslovima.

14. Smjernice za izradu Poslovnog plana

15. Izvješće po svim investicijskim projektima.

16. Informacija o realizaciji Programa restrukturiranja.

17. Utvrđivanje dnevnog reda predstojeće Skupštine Društva i određivanje datuma njezinog održavanja.

18. Razno.

Read 1006 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti 17. sjednica Nadzornog odbora Brodotrogira d.d.