Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA BRODOTROGIRA d.d.Danas, (20.kolovoza) u 12  sati, održat će se Redovna Glavna Skupština dioničkog društva Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, Trogir za koju se predlaže slijedeći
 DNEVNI RED:
1.    Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara,     opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
2.    Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013 god.
3.    Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2013. god. i Revizorskom izvješću Društva za 2013. god.
4.    Donošenje Odluke o raspodjeli dobiti Društva za 2013.god
5.     Izvješće Nadzornog odbora Društva o nadzoru poslovanja Brodotrogir d.d. za 2013. god
6.    Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad)  Upravi Društva za 2013. god.
7.    Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva  za 2013. god.
8.    Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2014. god.
9.    Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d. Trogir od 10. veljače 2006. god.- četvrti pročišćeni tekst
PRIJEDLOZI ODLUKA
Na temelju člana 280. stav 2. i stav 3. ZTD-a, Uprava i Nadzorni odbor Brodotrogira d.d. predlažu Glavnoj Skupštini Brodotrogira d.d., donošenje slijedećih odluka:
Ad. 2.  Prihvaća se izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2013. god.
Ad. 3.  Prima se na znanje informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2013.    god. i Revizorskom izviješću Društva za 2013. god.
Ad. 4. Prihvaća se Odluka o raspodjeli dobiti Društva za 2013.god.
           Utvrđena dobit Brodotrogira d.d. za 2013. god. u iznosu od 1.603.708 kn
           raspoređuje se na poziciji zadržane dobiti
Ad. 5. Prihvaća   se   izvješće  Nadzornog  odbora  Društva  o   nadzoru   poslovanja       Brodotrogir d.d. za 2013. god.
Ad. 6. Daje se razrješnica (odobrenje za rad) Upravi Društva za poslovnu 2013. god.
Ad. 7. Daje  se   razrješnica  (odobrenje   za  rad)  Nadzornom   odboru   Društva   za poslovnu  2013. god.
Ad. 8. Za revizora Društva Brodotrogir d.d. za 2014. god. imenuje se revizorska kuća Kalibović i partneri d.o.o., Mažuranićevo šetalište 69, Split.
Ad. 9. Skupština Društva donosi Odluku o izmjenama i dopunama Statuta dioničkog društva Brodotrogir d.d. Trogir od 10. veljače 2006.god.- četvrti pročišćeni tekst

Read 872 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti GLAVNA REDOVNA SKUPŠTINA BRODOTROGIRA d.d.