Print this page

5. sjednica Nadzornog odbora

Danas će se u prostorijama Ureda Uprave - direktora Brodotrogira d.d. održati 5. sjednica Nadzornog odbora sa slijedećim:

Dnevnim redom:

  1. Verifikacija Zapisnika sa 3. sjednice Nadzornog odbora od 21.12.2012.
  2. Verifikacija Zapisnika sa 4. dopisne sjednice Nadzornog odbora od 08.02.2013.
  3. Imenovanje Uprave-direktora Brodotrogira d.d.
  4. Zahtjev za odobrenje Ugovora o gradnji Nov.325/326 između naručitelja Brodotrogira d.d. u ime Brodotrogirove pomorske kompanije i graditelja Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o.
    • Zahtjev za osnivanje pomorske kompanije u Hrvatskoj i dviju pomorskih kompanija na Maršalovim Otocima
    • Zahtejv za odobrenje Ugovora o "Bare Boat Charteru" za Novogradnje 325/326 između Brodotrogira d.d. i Songa Shipping Pte.Ltd., Singapur
  5. Razno
Read 791 times

Povezane vijesti