Print this page

Redovna glavna skupština

U prostorijama Ureda Uprave Direktora Brodotrogira d.d. u utorak (sutra), 12.srpnja o.g. održat će se redovna glavna skupština Brodotrogira d.d.

Dnevni red:

  1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
  2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2010.g.
  3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2010.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2010.g.
  4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva za 2010.g.
  5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2010.g.
  6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2010.g.
  7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2011.g.
Read 617 times

Povezane vijesti