Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

21. sjednica Nadzornog odbora

Sutra (24.svibnja o.g.) će se održati 21. sjednica Nadzornog odbora Brodotrogira d.d. u prostorijama Hrvatske brodogradnje – Jadranbrod d.d. u Zagrebu sa slijedećim


DNEVNIM REDOM:

 1. Verifikacija Zapisnika sa 16.sjednice Nadzornog odbora Društva od 03.02.2011.
  Verifikacija Zapisnika sa 17.dopisne sjednice Nadzornog odbora Društva od 11.02.2011.
  Verifikacija Zapisnika sa 18.dopisne sjednice Nadzornog odbora Društva od 11.02.2011.g.
  Verifikacija Zapisnika sa 19.dopisne sjednice Nadzornog odbora Društva od 20.04.2011.g.
  Verifikacija Zapisnika sa 20. dopisne sjednice Nadzornog odbora Društva od 13.05.2011.g.
 2. Izvješće revizora Kalibović i partneri d.o.o. Split za 2010.g.
 3. Utvrđivanje godišnjih financijskih izvješća za 2010.g. (financijsko izvješće Brodotrogir d.d., financijsko izvješće HBT d.o.o. Trogir, financijsko izvješće SCT d.o.o. Trogir, konsolidirana financijska izvješća Brodotrogir d.d., SCT d.o.o. i HBT d.o.o. Trogir
 4. Izvješće o stanju i poslovanju Brodotrogir d.d. za 2010.g.; Ostvarenje Plana poslovanja za I – XII 2010.g.
 5. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad poslovanjem Društva za 2010.g.
 6. Prijedlog izbora revizora za 2011.g.
 7. Utvrđivanje dnevnog reda predstojeće Skupštine Društva i određivanje datuma njezinog održavanja
 8. Informacija o likvidnosti Društva
 9. Informacija o postojećoj knjizi narudžbi i novim poslovima
 10. Poslovni plan 2011. – 2015.
 11. Informacija o tijeku privatizacije i odobrenju Programa restrukturiranja
 12. Program restrukturiranja:
  - Sporazum o reguliranju imovinsko – pravnih pitanja između Brodotrogira d.d. i Vlade RH od 11.02.2011.g.
  - Koncesijska naknada
  - Dugoročna održivost
  - Kompenzacijske mjere
  - Vlastiti doprinos
 13. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Društva od strane Državnog ureda za reviziju za 2009.g.
 14. Izvješće o provedbi antikorupcijskih mjera u Brodotrogiru d.d. za I kvartal 2011.g.
 15. Razno
Read 775 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti 21. sjednica Nadzornog odbora