Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Održan prvi Gospodarski forum SD županije

U organizaciji Agencije za razvoj Splitsko - dalmatinske županije (rerasd), na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Splitu, 19.svibnja o.g. održan je prvi Gospodarski forum Splitsko - dalmatinski na temu "Regionalni razvoj - Kako vidimo razvoj Splitsko - dalmatinske županije?". Okupilo se preko 150 sudionika iz gospodarskih i političkih krugova, među kojima je bilo 14 predavača iz regije i državnih institucija i agencija.
 
Županijska razvojna strategija do kraja ove godine!

Predstavljene su aktualne mjere i modeli za poticanje gospodarstva na razini nacionalne politike koja se provodi preko Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva, Ministarstva regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva, Hrvatske banke za obnovu i razvitak, Agencije za promicanje izvoza i ulaganja i Poslovno-inovacijskog centra Hrvatske – BICRO. Razina regionalne politike prikazana je kroz sadašnji županijski model poticanja malog i srednjeg poduzetništva. Regionalna razvojna politika temelji se na razvojnoj strategiji. U izradi Županijske razvojne strategije operativno sudjeluje organizator, Agencija za razvoj Splitsko-dalmatinske županije, istaknuo je njen direktor Srećko Radnić. Prema riječima domaćina Foruma, župana Ante Sanadera, Županijska razvojna strategija trebala bi završiti do kraja ove godine. Župan je posebno naglasio potrebu za stavljanje svih potencijala županije u funkciju županijskog razvoja i temeljenja njenog razvoja na znanosti, radi čega je i organiziran Forum baš na Ekonomskom fakultetu. I moderator Foruma ekonomski analitičar Davor Novotny naglasio je iznimno značajnu ulogu sveučilišta u kreiranju razvoja i stvaranju novih radnih mjesta.


Brodogradnja i turizam su ključne teme

Na forumu su posebno tematski obrađena područja brodogradnje i turizma. Brodogradnja i turizam su ključne teme, htjeli mi to ili ne, rekao je dekan Ekonomskog fakulteta u Splitu Branko Grčić, u svom pozdravnom govoru. Voditeljica Odsjeka za pripremu i provedbu projekata u MINGORP-u Jasminka Keser, navodi da je klaster male brodogradnje ključan za razvoj malog i srednjeg gospodarstva u Županiji Splitsko-dalmatinskoj. Izvršni direktor za specijalne projekte Edvin Jurin, prikazao je brend županije kojeg čine četiri zamašnjaka: obnovljivi izvori energije, turizam, čiste industrije i industrija znanja. Smatra da u budućnosti brodogradnja sebe može vidjeti samo u zamašnjaku čista industrija. Brodogradnju i turizam kao sastavnice Županijske razvojne strategije koja se izrađuje, prikazao je u svom predavanju Davor Novotny. Ustvrdio je da Županija i njeni gospodarski subjekti moraju biti konkurentni na EU tržištu, a da su za to ključni elementi: tehnologija, inovacije, investicije (privlačnost za investiranje) i obrazovanje.


Lean, rješenje za opstojnost brodogradnje na svjetskom tražištu

Aktualni trenutak privatizacije brodogradilišta učinio je iznimno zanimljivim izlaganje dr. Ivice Veže „Stanje i perspektiva brodogradnje Splitsko-dalmatinske županije“. Dr. Veža, je na osnovu vlastitih iskustava iz restrukturirane japanske brodogradnje i iskustva restrukturiranja brodogradnje u SAD-u predstavio bitni element učinkovitog restrukturiranja: Lean, što u prijevodu s engleskog jezika znači vitak ili elegantan. Lean podrazumijeva organiziranje tvrtke na novim principima, a prije svega zahtjeva napuštanje ekonomije razmjera koju obilježava guranje proizvoda na tržište i poticaji od strane nacionalnih vlada. Naveo je da su primjenom koncepta Lean restrukturirana i brodogradilišta u EU, uključujući i brodogradilišta iz bivšeg istočnog bloka, te da se primjena Lean-a ubrzano širi u svim dijelovima društva: gospodarstvu i javnim ustanovama. Uspoređujući takvu dobru praksu sa stanjem u našoj Županiji naveo je za primjer program restrukturiranja Brodotrogira utemeljenom na Lean-u. Brodotrogir je izradio taj program uz pomoć njemačke institucije Fraunhofer, koja ima vrlo veliko iskustvo u primjeni Lean-a, kao i tranziciji istočnih zemalja. U Brodotrogirovom programu se vidi sva elegancija Lean-a: na pola raspoložive površine, dva puta veća proizvodnost u odnosu na postojeću, a na ukupnoj lokaciji tri nova profitabilna oblika poslovanja. Smatra, da za dovođenje brodogradnje naše županije na razinu svjetskog fronta, osim što brodogradilišta moraju biti Lean i svi sudionici u proizvodnji broda moraju biti Lean, jer brodogradilišta u vrijednosti broda sudjeluju samo sa 15%. Ako, 85% vrijednosti broda ne nastaje u Lean okruženju, samo restrukturiranje brodogradilišta neće dati očekivani učinak. Radi toga se u Brodograđevnom klasteru SD županije ulažu veliki napori na usmjeravanju članica prema primjeni Lean-a. Jedan od tih napora je predstojeći seminar Lean menedžment – od koncepta do poslovne izvrsnosti, koji će se održati na FESB-u 9. lipnja 2010. Dr. Veža ocjenjuje da je Lean transformacija brodogradilišta i članica u pripadnom brodograđevnom klasteru, dugotrajan proces koji može trajati i desetljeće, U tom procesu odlučujući moment je brzina zamjene zastarjele proizvodne filozofije novom filozofijom utemeljenom na novoj menadžerskoj školi.


Lajt motiv foruma i budućeg razvoja: Klaster i inovacije

Uz opsežna i sadržajna izlaganja predavača, prezentirale su se i tvrke koje čine primjer dobre prakse u Splitsko-dalmatinskoj županiji: CEMEX, Zračna luka Split, Splitska banka, Sardina postira, Trenton, Adria Winch, Banko, Pomak. gospodarski forumUkupno gledajući, predavanja i prezentacije iznesene na forumu daju nove smjernice i vizije razvoja i mogu doprinijeti kvaliteti buduće Županijske razvojne strategije. Predsjednik Udruženja male brodogradnje pri HGK Boris Vukušić sažeo je tijek prvog Gospodarskog foruma uz izjavu: Lajt motiv ovog skupa su klaster i inovacije.
Članovi Brodograđevnog klastera Splitsko-dalmatinske županije među kojima je bio i Brodotrogir, jedan od osnivača tog klastera, ocijenili su Gospodarski forum kao događaj koji je doprinio unapređenju kvalitete polaznih osnova za izradu Županijske razvojne strategije.


 
Priredio: mr.sc. Mario Rovan, dipl.ing.

Read 1530 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Održan prvi Gospodarski forum SD županije