Print this page

Dokovanje na Malti

Devedesetak škverana uputilo se danas na Maltu radi odlaska Novogradnje 320 na dokovanje. Riječ je o chemical tankeru iz serije brodova za švedsku tvrtku Laurin Maritime AB. Prema planu zadržat će se petnaestak dana.

Read 1049 times

Povezane vijesti