Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Održana redovna glavna skupština u Brodotrogiru

Danas je održana redovna glavna skupština dioničkog društva Brodotrogir d.d. u sjedištu Društva sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine, utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma
  2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2008.g.
  3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2008.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2008.g.
  4. IzvješćeNadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2008.g.
  5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2008.g.
  6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2008.g.
  7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2009.g.
  8. Donošenje odluke o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Brodotrogir d.d.

Sva izvješća su prihvaćena te su date razrješnice Upravi i Nadzornom odboru društva za 2008.g. Za revizora Društva Brodotrogira d.d. Trogir za 2009.g. izabrana je Nexia revizija d.o.o., Karanska 16, Zagreb i Kalibović i Partneri d.o.o., Mažuranićevo šetalište 69, Split. Donesena je odluka o utvrđivanju nagrade za rad članovima Nadzornog odbora Brodotrogir d.d. u iznosu od 2.000,00 kn netto.

Read 578 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Održana redovna glavna skupština u Brodotrogiru