Brodotrogir d.d.

Sales department (shipyard)
ph. + 385 21 883 - 201
fax. + 385 21 883 - 417
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.
Sales department (shiprepair)
ph. + 385 21 883 - 303
fax. + 385 21 883 - 406
Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Održana redovna glavna skupština

Nadzorni odbor Brodotrogir d.d., na svojoj sjednici održanoj 20. lipnja o.g., prihvatio je prijedlog Uprave i donio odluku o sazivanju redovne glavne skupštine koja se održala 27. kolovoza 2007. u Brodotrogiru d.d. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Otvaranje Redovne Glavne Skupštine (utvrđivanje broja prisutnih dioničara i opunomoćenika dioničara, utvrđivanje kvoruma).
  2. Izvješće Uprave o stanju i poslovanju Društva za 2006.g.
  3. Informacija o utvrđenim financijskim izvješćima Društva za 2006.g. i Revizorskom izvješću Društva za 2006.g.
  4. Izvješće Nadzornog odbora Društva o obavljenom nadzoru vođenja poslova Društva u 2006.g.
  5. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Upravi Društva za 2006.g.
  6. Donošenje Odluke o davanju razrješnice (odobrenja za rad) Nadzornom odboru Društva za 2006.g.
  7. Donošenje odluke o imenovanju revizora Društva za 2007.g.

Sva su izvješća prihvaćena, date su razrješnice (Upravi Društva za 2006.g. te Nadzornom odboru Društva za 2006.g.).
Za revizora Društva izabrana je revizorska tvrtka Deloitte d.o.o., Heinzelova 33, Zagreb.

Read 524 times
Nalazite se ovdje: Home Media Centar Press Vijesti Održana redovna glavna skupština