Print this page

Suradnici na projektu CLIPPER posjetili Brodotrogir

Brodotrogir su posjetili suradnici na projektu CLIPPER —,,Creating a leadership for maritime industries — New opportunities in Europe”,
Opći cilj projekta CLIPPER je poboljšati javne politike i njihove potpore malim i srednjim poduzećima aktivnim u sektoru  pomorske industrije. Naglasak je na poticanje razvoja poslovnih strategija usmjerenih na diversifikaciju i diferencijaciju roba i usluga na strani malog i srednjeg poduzetništva, ali i na strani vrsta potpora koje se nude unutar postojećih javnih politika. Nadalje, jedan od ciljeva projekta je i ojačati razmjenu iskustava između sektora javne uprave i dionika u sektom pomorske industrije radi identificiranja izazova s kojima se suočavaju mala i srednja poduzeća u navedenom sektoru kao i  usklađivanje njihovih potreba sa dostupnim potporama na nivou dostupnih javnih politika.

Read 1148 times

Galerija slika